Ugebrev 10.12.2021

I SFO’en er vi så glade for at være ude, så selvom det er æbleskiver og kakao vi spiser op til jul, foregår det udendørs.

Sidste skoledag med undervisning på skolen før juleferien bliver tirsdag, den 14.12.

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med COVID-19 stigende. Desuden er der mange smitteudbrud på skoler. 

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at “elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

  • Elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes fra og med den 15. december 2021 og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022″.

    Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/dec/211208-elever-i-grundskolen-skal-fra-den-15–december-undervises-hjemmefra

Sidste skoledag med undervisning på skolen før jul = tirsdag den 14.12.2021 (almindelige mødetider)
Første skoledag i det nye år = onsdag, den 5.1.2022 (almindelige mødetider)

Onsdag starter nødundervisningen; virtuel, hjemmeopgaver o.lign.
Lærerne orienterer forældrene i de enkelte teams.

Der vil være mulighed for nødpasning af følgende grupper:

  1. Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra


Forældre tilmelder nødpasning på skolen til teamlærere – besked er sendt ud på VIGGO.

Drama i mellemteam
“Eleverne har arbejdet med skyggeteater og skrevet små teaterstykke ud fra emnet “Drømme”.
Eleverne må ikke tale under stykket, da de skal fremføre deres stykker ved hjælp af kroppen. Nogle bruger kun kroppen, andre bruger både kroppen og remedier (udklædning, musik og skygger lavet i pap)”. Heidi

Goddag og farvel

Simon Elbæk starter på Sct. Jacobi Skole i Varde, og vi ønsker ham og familien alt godt fremover.

Amanda er startet i mellemteam, og vi byder hende og familien velkommen til. Amandas bror, Tino, går allerede på skolen og vi glæder os til at lære Amanda at kende.

I bestyrelsen har Carsten Thorhauge trukket sig på grund af private årsager. Tusind tak til Carsten for engagement i bestyrelsesarbejdet 🙂 

Carsten var valgt som repræsentant for skolekredsen (forældre og medlemmer af støtteforeningen). I hans sted indtræder suppleanten for skolekredsen: Susanne Skou Vinding. Vi byder Susanne velkommen og glæder os til at indføre hende i bestyrelsens vigtige overordnede opgaver 🙂

Velkommen til Susanne, som vi glæder os til at lære at kende i denne sammenhæng.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve