Ugebrev 11.6.2021

Generalforsamlingerne på tirsdag, kl. 19 + 19.30

Vi glæder os til at mødes med mange fra skolekredsen (støtteforeningen) og forældrekredsen. Vi mødes i gymnastiksalen, hvor vi har sat stole frem, og skolen giver en øl/vand, som vi deler ud inden skolens generalforsamling starter kl. 19.30.

Vi slutter aftenen af med en aftensang i skolegården.

Efter generalforsamlingen vil nogle af skolens ansatte fortælle om det, de arbejder med/har skrevet opgave om i positiv psykologi.

Du kan lade mundbindet blive hjemme denne aften.
Kommunernes landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog om, hvordan den nye udmelding om “normal hverdag” skal fortolkes. Vi afventer spændt 🙂

6.-7. kl. har haft besøg af SSP.
“Vi har hørt om regler vedr. billeddeling, hvordan passer man på sig selv på nettet, hvad gør man ved grænseoverskridende adfærd og meget mere der skal forebygge at unge får spoleret deres drømme om fremtiden”.

 (SSP = Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi)

ASK
“Onsdag i vores bevægelsestimer (idræt uden omklædning) var vi på besøg i Sigrids have. Her spillede, hoppede, løb, sparkede, kastede og ikke mindst grinede vi! det var herligt! Herligt var det også, at tørsten blev stillet med saftevand. Som et ekstra plus, fik vi en is at gå hjem på”.

Hvis man kigger godt i buskene, kan man finde mange snegle. De er både sjove at kigge på og så giver de en dejlig afslappende massage 🙂

Anerkendelses- /konflikttrappe

Hvordan styrker vi børns selvværd/selvtillid? Hvordan trappes konflikter op/ned? Det kan der skrives meget om, så her – en kort version om, hvad vi værdsætter 🙂

På skolen vil vi gerne lære alle elever, at se, høre, forstå, anerkende og respektere hinanden. Det er en vigtig pointe i det vi arbejder på ud fra positiv psykologi.

Vi arbejder dagligt på at lære alle vores elever at løse uenigheder på konflikttrappens første trin:
– “Vi bliver uenig, men er stadig venner” og
– “Vi taler om det, selvom vi begynder at blive irriterede på hinanden”.
Vi inddrager ikke andre, men vi taler sammen om det, vi er uenige om – allerede på konflikttrappens første trin, er dette en vigtig pointe at lære. Det er de involverede kan bidrage til løsningen ved at tale om det, deønsker – i stedet for at tale om det, de ikke ønsker 🙂

Det er en stor glæde for os i hverdagen og det giver overskud, når vi er i direkte kontakt med f.eks. forældre, der undrer sig over noget og udtrykker, at de har et ønske om at tale med os, om det de går og tænker på. Det er meget gavnligt for både samarbejdet voksne imellem og i forhold til samarbejdet vedr. eleverne.

Følelser = den måde, vi selv vælger at fortolke vores oplevelser på 🙂
Uanset hvad vi oplever, så er der mange fortolkningsmuligheder, vi kan gå på opdagelse efter med det, vi møder på vores vej. Vi bestemmer selv, om vi vil være åbne, positive, vrede, nysgerrige, have tillid, være skuffede, være begejstrede m.v. Denne viden øver vi os i at bruge på skolen og lære børnene.

Næste skoleår vil flere forældre også få muligheden for at få ny viden, da vi forsætter vi samarbejde med Liselotte Christensen i en eller anden form, hvor det i endnu højere grad kommer alle forældre til gode. Det glæder vi os rigtig meget til, fordi vi selv er begejstrede over alt det, der er at hente af livsklog viden – og hjernesmarte tilgange 🙂

Verden har andre farver end sort/hvid 🙂

Herover “Hyggedag i Hassel”
“Vi startede dagen med at tage tage på tur til Naturrum i Sdr.Omme. Her legede vi, spiste formiddagsmad og prøvede klatrevæggen.
Tilbage på skolen lavede og spiste vi pizza. Derefter så vi film og spiste popcorn.
Dagen sluttede på bedste vis, med forældrekaffe.
Det var en super god dag.
Hilsen Martin og Pernille”

Fællesspisning i Byparken (Poppel/Røn)
“Sidste på eftermiddagen torsdag mødtes Røn og Poppel sammen med deres familier tilfællesspisning ved grillhytten i Byparken. Det var hyggeligt og rart igen at kunne mødes til et socialt arrangement. Det hele sluttede af med et slaw rundbold, børn mod voksne. Børnene vandt” 🙂 Hilsen Erling og Simon

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve