Ugebrev 15.10.2021

Skolernes motionsdag
I dag er det andre talenter, der er i spil, end når der er mere almindelig undervisning. Der sættes mål for at nå længere (måske ud over grænsen) end normalt – der er fokus på vilje og på, hvad fællesskabet betyder, når der skal ydes lidt ekstra eller grænser udfordres.

Vi har i dag sagt farvel til Josephine i Lilleteam, som starter på en folkeskole efter ferien. Vi ønsker Josephine og hendes familie alt godt 🙂

Herunder billeder fra en af aktiviteterne i mellemteam på SKOLERNES MOTIONSDAG.
Nederst på siden kan du læse/se billeder fra 0. kl. 🙂

Udskudt generalforsamling og opstartsforældremøde af Skovlund Junior- og Ungdomsklub

Kære alle elever fra 3.-9. klasse, samt forældre.

Generalforsamling: Torsdag d. 28/10 kl. 18.30 i skolekøkkenet på Skovlund Friskole.

For at sikre klubbens fremtid er det vigtigt med stort fremmøde, da der SKAL findes to nye bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
2: Beretning ved formanden:
3: Fremlæggelse af regnskab samt budget for næste år ved kasserer
4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
        Peter Breum – ikke på valg
        Morten Mortensen – ikke på valg
        Tine Esbensen – på valg og ønsker ikke genvalg
        Morten Krupa – på valg og ønsker ikke genvalg
5: Valg af bilagskontrollant.
6: Evt.
7: Kaffe.

Opstartsforældremøde
Endelig kan vi igen samles i Skovlund Junior- og Ungdomsklub. Vi fortsætter, i Friskolens lokaler. Indgang gennem kælderen. Pris pr. gang inkl. snack: 15 kr som medbringes i kontanter.

I klubben er der mulighed for boldspil, brætspil, hygge med vennerne, bage, spille bordtennis, klippe, nørkle og meget mere. Det er børnenes klub, og det er dem, som sammen med de to forældre, der er på vagt, vælger aktiviteterne. Har man en god ide til en aktivitet, er man velkommen til at arranger dette. Finansiering aftales med klubbens bestyrelse.

Klubben er åben om torsdagen fra kl. 18.30 – kl. 21.00 med start 28. Oktober 2021, samme dag som generalforsamlingen og opstartsforældremøde.

Til mødet skal der bl.a. udfyldes indmeldelsesblanket og snakkes om vagtplan. De som allerede nu ved, at deres børn vil deltage i klub, må meget gerne skrive på FB-gruppen, så bestyrelsen kan lave vagtplan for de første par måneder.

Er du som forælder forhindret i at komme til opstartsmødet vil dit barn ved 1. besøg i klubben, få en indmeldelsesblanket med hjem. Indmeldelsesblanketten skal udfyldes, underskrives og medbringes 2. gang barnet kommer i klub.

Forældreopbakning er nødvendig for klubbens eksistens og alle klubbørns forældre vil blive tildelt vagter ca. 2 gange pr. halvår. Der vil altid være to forældre på vagt og vagtplanen lægges, så der altid er en “erfaren” klubforælder på vagt. Bestyrelsen laver vagtplanen og er du forhindret i at komme til opstartsmødet, kan du skrive en SMS til Peter Breum på Tlf.nr.: 23666863. Skriv også gerne hvis du har forslag til aktivitet du vil lave/arrangere.

Håber at se alle forældre og klubbørn til generalforsamlingen og opstartsmødet.

Efterårshilsner fra Bestyrelsen

Eleverne i 0. klasse har arbejdet med bogen “Rim med Rimus”.
“Rimus er en lille trold der bor i skoven med sin familie. Han har endnu ikke fundet ud af hvilken slags trold han er, og derfor tager han til byen. Her finder han ud af, at han er en rimtrold.
Eleverne har tegnet og fortalt for hinanden, hvad de er gode til. De har også lavet de flotteste rimplakater”.
Pernille

Tilføjet:

Skolernes motionsdag

Vi har i dag sagt farvel til Josephine i Lilleteam, som starter på en folkeskole efter ferien. Vi ønsker Josephine og hendes familie alt godt 🙂

Udskudt generalforsamling og opstartsforældremøde af Skovlund Junior- og Ungdomsklub

Kære alle elever fra 3.-9. klasse, samt forældre.

Generalforsamling: Torsdag d. 28/10 kl. 18.30 i skolekøkkenet på Skovlund Friskole.

For at sikre klubbens fremtid er det vigtigt med stort fremmøde, da der SKAL findes to nye bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
2: Beretning ved formanden:
3: Fremlæggelse af regnskab samt budget for næste år ved kasserer
4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Peter Breum – ikke på valg
Morten Mortensen – ikke på valg
Tine Esbensen – på valg og ønsker ikke genvalg
Morten Krupa – på valg og ønsker ikke genvalg
5: Valg af bilagskontrollant.
6: Evt.
7: Kaffe.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve