Ugebrev 18.6.2021

Tillykke til årets afgangselever: Andreas, Cecilie, Ida, Kristian, Magnus og Niels.
Torsdag aften blev der festet for og med de unge og deres forældre. Tak til eleverne i 8. kl. for musikalsk optræden og til Oliver og Mathias for at spille med på fællessangen: “Papirsklip”.
Nogle forældre afslutter nu et afsluttet længere skoleforløb, fordi de ikke længere har børn på skolen. Vi takker for godt samarbejde og ønsker både afgangselever og forældre alt godt fremover 🙂

Nyt efter årets generalforsamling
Skolens formand; Tine Esbensen fremlagde sin beretning og omtalte årets investeringer, corona-udfordringer, arrangementer, bestyrelsens egen deltagelse i et kursus og hun beskrev herefter bestyrelsens opgaver og ansvar, som er overordnet er drift og ansvar – og nogle gange også det at give en hånd med. Tine fortalte også om efteruddannelse af ansatte, og både bestyrelse og ansatte skulle præsentere sig på et tidspunkt i løbet af hendes taletid.

Carsten Thorhauge fremlagde regnskabet med et overskud på ca. 270.000 kr. i 2020, hvilket er positivt, når vi på skolen gerne vil have en god likviditet og økonomi, så der er råd til renoveringer m.v.

Annie Voss træder ud af skolens bestyrelse og Laila Pedersen blev valgt ind. Vi takker for godt samarbejde med Annie og byder velkommen til Laila, som vi glæder os til at lære bedre at kende.
Skolens bestyrelse konstituerer sig i næste uge. Alle navne og titler vil fremgå af næste ugebrev, og skolens hjemmeside vil blive opdateret i løbet af sommeren.

Ulla Kronborg blev valgt for en ny to-årig periode som tilsynsførende. Hun er valgt af forældrekredsen og starter nu sin sidste mulige periode.

Simon Sommer fortalte om sin opgave i positiv psykologi – hvordan den er med til at sætte ny retning for arbejdet i SFO’en. Jette fortalte om sin opgave, hvor temaet var “Optagelsessamtaler med en coachende tilgang”, som har medført en ny optagelsesprocedure, hvor der skal være mere tid til refleksion, forventningsafstemning m.v. Optagelsesforløbet er rettet mod de børn/familier der kommer til efter 0. kl., og måden at afvikle dette forløb, vil løbende blive evalueret, så vi hele tiden forbedrer vores måde at arbejde på.

ASK: “Tirsdag arbejdede eleverne med deres emne “Reading and Writing”. Hér havde vi en rigtig god øvelse. Eleverne skulle finde ord på en engelsksproget “orddatabase”. Dernæst skulle ordenes staves med bogstavkort, oversættes og skrives ned. På tirsdag skal ordene bruges til at sammensætte en sjov, engelsksproget historie af”, Karsten

PIL: “Afslutning af idræt for i år + 🌞 = glidebane. Det var så sjovt😃”, Conny
POPPEL/RØN: “Sidste fagdag i år blev tilbragt i Ballonparken i Vrøgum. Fællesskab, trivsel, glade lege, nye venskaber knyttes, personlige og sociale kompetencer udvikles – og der råhygges. Det er bare nogle af ordene, som kan knyttes til en fantastisk udflugt”, Erling

RØN: “Det store løb” var det sidste kapitel i læsebogen. Både Røn og Poppel rundede af med selv at være deltager i et stort løb – i form af et spil.

Velkommen til Sofia i mellemteam 🙂
Vi håber, at hele familien vil falde godt til i skolens fællesskab.

Afslutning og næste skoleår
Torsdag, 24.6. fejrer vi sidste skoledag med eleverne i 8.-9. kl., så den dag er en lidt anderledes skoledag til kl. 13.15.
Fredag, 25.6. er sidste skoledag for elever i 0.-7. kl., hvor der er hygge på egne stamhold/teams, afslutning kl. 12.

I løbet af næste uge vil vi afslutte og sætte fokus på næste år. De sidste fag skal rundes af for i år, der skal ryddes op og gøres rent, og så sætter vi også tid af til, at eleverne skal være sammen i deres teams næste år. Nu kan eleverne nemlig igen være sammen på tværs af teams, og det er en skøn måde at slutte året af på 🙂
Frikvarterer og mødetider er stadig delvist forskudte, men flere elever kan nu være sammen i pauserne. Det er skønt at opleve elevernes glæde ved igen at kunne være flere sammen i skoletiden 🙂

Vi sender løbende informationer ud til forældre om næste skoleår.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve