Ugebrev 20.08.2021

Frugten er plukket og træet er rystet – og nu går det hjemad med det allersidste læs
(fra sangen: Marken er mejet). På fagdagen onsdag var mellemteam ude at høste; både skolens frugttræer og det der tidligere på året blev sået i elevernes haver, er nu høstet. Det høstede delte eleverne mellem sig, og nogle kunne fortælle, at de skulle spise de nye kartofler og gulerødder til aftensmad torsdag.

Første fagdag i Røn og Poppel
Som billederne herunder antyder, var emnet “Mine tænder”. En elev udbrød: “Jeg vidste da ikke, at f.eks. et får kun har tænder i undermunden”. Vi opdagede også, hvor svært det er at spise en gulerod, hvis man kun må bruge fortænderne.
Erling, Dorte og Simon

Fokus på trivsel
En af fordelen ved at være en lille skole er, at eleverne kender hinanden. Under corona er dette gået lidt tabt, så derfor var det en god start for mange, at vi kunne starte sammen med aktiviteter på tværs af teams den første skoleuge.
Nu kan vi igen dele oplevelserne ved morgensamling, fællessang, lege i frikvartererne og fællesspisning i spisesalen (3.-9. kl.).
Fredag blev introugen afsluttet med et “gakket OL” hvor eleverne skulle udføre forskellige discipliner på hold sammensat af eleverne i de forskellige teams.
Vi prioriterer at eleverne gennem fælles oplevelser lærer hinanden at kende og derigennem bl.a bliver trygge ved hinanden.
Brug evt. billederne til at tale med dit barn/barnebarn om oplevelserne i skoletiden 🙂

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve