Ugebrev 21.01.2022

Fagdage
Om onsdagen er der fagdage for alle teams på skolen. På elevernes skemaer fremgår det hvilke fag, der undervises i om onsdagen. Eleverne har de samme undervisere hele dagen. Det giver f.eks. mulighed for fordybelse i de enkelte fag og tværfaglig fordybelse, ekskursioner samt to-lærerordninger.

Lilleteam: Matematik, kristendom, historie samt natur/teknik.
Mellemteam: Dansk, kristendom, historie samt natur/teknik
6.-7. kl.: Dansk, kristendom, historie samt natur/teknik.
8.-9. kl.: Musik/mat, geografi, biologi samt fysik/kemi.

“I Lilleteam startede vi et nyt emne op onsdag om vand, og at vand kan skifte form. I den anledning var vi på en ekskursion både til en natur- og en menneskeskabt sø i Gulddalslund”. Simon og Erling

“6.-7. kl. undersøger og eksperimenterer vi lige nu med kredsløb og strøm i natur/teknik på vores fagdag. Det udløser både begejstrede udbrud og skræmte hvin, når noget uventet sker”. Susanne

Generalforsamlinger 2022
Så er det igen den tid på året, hvor der skal indkaldes til generalforsamlinger: TIRSDAG, den 29. marts 2022.

Skovlund Friskoles Støtteforening, kl. 19
Skovlund Friskole, kl. 19.30 efter gældende vedtægter

I forbindelse med skolens generalforsamling aflægger vores certificerede tilsynsførende sin årsrapport til orientering. Tilsynsførende: Ulla Kronborg. Forslag, som ønskes behandlet på skolens generalforsamling, skal være formanden (Tine Esbensen/via VIGGO) i hænde senest d. 1. februar.

Corona på friskolen
Denne uge har sygdommen bredt sig mere langsomt end i sidste uge, men vi modtager forsat meldinger om positive svar på PCR-tests og beskeder om, at familier går i isolation.

Der er flere af de ældste elever, der begynder at vende tilbage til skolelivet igen, mens elever i Lille-/mellemteam nu er de hold, hvor der er mest sygdom.
Der har været en del fravær denne uge – heldigvis hovedsageligt blandt eleverne. Vi håber forsat på, at de fleste ansatte klarer sig igennem denne periode uden at blive syge.

Tak til jer forældre, fordi I er så gode til at efterleve vores anbefalinger samt give os besked om situationerne hjemme hos jer.

"I Mellemteam arbejder vi for tiden med Det Gamle Grækenland og Det Gamle Egypten.. I dén forbindelse har vi i Ask lavet brætspil. Den viden, eleverne opnår, bruger de som spørgsmål i spillet. Som I kan se, bliver der produceret fine spillebrædder til." Karsten

Praktisk matematik i mellemteam
Eleverne træner “omregning” i skolekøkkenet, mens de laver pandekager 🙂

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve