Ugebrev 21.04.2021

Solen kom i den grad frem i denne uge. Det har betydet at hoppepuden er pustet op og det har vi i 0. kl. nydt godt af. Der blev også lige tid til at vi kunne komme ud i skolegården og fylde den med flotte tegninger af kridt.

Haver til maver
“Onsdag startede forårets havesæson i skolehaverne. Der var højt humør og stor aktivitetsniveau.

Vi lagde for med at rense af efter fræsning – så væk med græs, rødder og sten.
Hérefter blev der sået, plantet forspirede frø ud og ikke mindst anlagt stier. 
Det var dejligt, at så mange elever havde haveredskaber med. I hører fra os når vi skal i haverne næste gang”.
Martin, Pernille og Karsten

Grundlovsdag aflyses
Vi vil gerne fejre dagen med mange gæster på skolen, nærvær, kaffe, rundstykker, underholdning, sanglege og folkedans med mindst 140 deltagere – og det kan vi ikke i år. Vi ser ikke nogle gode alternativer for gennemførelse, så derfor aflyser vi dagen.
Sæt kryds i kalendere for næste år ligger grundlovsdag i pinsen, og den skoledag vil vi gerne gøre til en ekstra festlig dag for hele familien – mere afsløres ikke lige nu 🙂

Lejrskole 9.-11. juni
Vi kender reglerne for lejrskole og andre sociale arrangementer indtil 5.5., så vi væbner os med tålmodighed lidt endnu… 
Hvis lejrskolen aflyses, er der almindelig undervisning.

Sommerfest 17. juni
Vi håber, at kunne invitere til en fælles sommerafslutning på den fastlagte dato, da vi kan holde det meste af arrangementet i det fri.

Næsepodning/test på skolen 
Der er ændret i tidspunkterne, og de kan ses i kalenderen på VIGGO. Elever i 6.-9. kl., der undervises hjemme på testdage, må gerne møde op til test på skolen. OBS: poderne har lister med samtykke og cpr. numre, så det er ikke længere nødvendigt at udfylde oplysningsskema før hver testning.

0. kl. har været på stjerneløb, hvor de skulle rime og stave 🙂 

Kåring af Årets Affaldshelt 
Blandt de mange nominerede faldt valget på Alma. Hun kåres for sin entusiasme og positive tilgang til arrangementet samt sit gå-på-mod. 
Som en ekstra Affaldshelt kåres Oliver. Trods hjemmeundervisning og 8.-9. kl.’s fritagelse fra arrangementet, tog han initiativ til at tage en tørn med indsamling. Hans idé smittede og andre fra storeteam tog også benene på nakken og fik samlet en masse affald.

Fra storeteam

Det er dejligt, at alle de ældste elevever nu igen er på skolen, og der er gang i mange læringsprocesser i de forskellige fag samtidig med, at vi har fokus på trivsel. 
“Sidste onsdags deltog 6.- 7 kl. i skolens fælles affaldsindsamling, det var en stor succes, både mht. indsamlingen og det sociale element. Vi er blevet klogere på nedbrydning,  genbrug og dermed hvordan det kan være  en hjælp til klimaet i fremtiden ikke at smide affald i naturen. Klassen synes godt, vi kunne deltage igen næste år dog med flere gribetænger! 
Elever i 8. kl. blev lidt træt af, at de ikke var med, så de tog selv ud og samlede affald på cykel. GODT GÅET! 
I 9. kl. er slutspurten hen mod eksamen sat ind i de berørte fag. Sammen med 8. kl. arbejder de med tidsperioden ” Det moderne gennembrud” i dansk”.
Lærerne i storeteam

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve