Ugebrev 21.05.2021

Velkommen til Dorte Kirk Madsen

Dorte har tidligere undervist på skolen og fra mandag, den 25. maj er hun igen en del af lærerteamet. Fra næste skoleår er Dorte teamlærer i Lilleteam sammen med Hanna og Erling. Velkommen Dorte 🙂

Besøg af SSP, Varde
” På fagdagen i Ask havde vi besøg af SSP Varde (Skole, Sociale myndigheder og Politi). Her fik vi et rigtig fint oplæg om gruppepres, grænsen mellem venskabeligt drilleri og mobning, digitale medier, forældrenes rolle og meget andet. Det var et rigtig godt besøg, som vi ser frem til at kunne arbejde videre med.
Mange hilsner fra Ask og Karsten”

Lilleteam
På vores morgentur forleden, gik vores vej forbi det sted, hvor Alberte skal bo, når hendes far får bygget et dejligt hus. Vi gav en hånd med og startede med at rydde grunden for mælkebøtter 😜

Vi glæder os rigtig meget til igen at kunne invitere til arrangementer på skolen 🙂

Undervisningen er omlagt, så vi nu har et “næsten” normalt skema, og det er skønt, at der igen er så mange børn på skolen, selvom vi skal holde os til stamhold – også i skolegården efter skoletid, i frikvarterer m.v.

Det kan være svært at forstå at retningslinjerne for skolerne er så meget anderledes end i resten af samfundet, men sådan er det desværre indtil videre. Ministerierne arbejder på en ensretning af retningslinjer. På skoler må der forsat ikke holdes klassefester, forældremøder, generalforsamlinger m.v. – heller ikke selvom forsamlingsforbud andre steder er ophævet.
Vi håber rigtig meget, at retningslinjerne ændres, så vi med 14 dages varsel kan indkalde til generalforsamling inden sommerferien.

Vi håber også meget, at vi kan invitere de kommende skolebørn og deres forældre til indskrivningsfest på skolen meget snart 🙂

Der er de seneste dage åbnet op for at der kan afholdes dimissionsfest, så nu kan vi arrangere noget for vores afgangselever, der i disse dage forbereder sig til de mundtlige prøver 🙂

Grundlovsdag er en fridag, da vi ikke kan arrangere så stor en sammenkomst, når vi er en grundskole.

Vi møder ikke mange forældre, når vi ikke kan holde arbejdsdage, forældremøder m.v. Det er dejligt for os, når forældre kontakter os, fordi der er spørgsmål eller gode idéer. Er der noget, hvor I ikke forstår vores måde at handle på, så er I også velkomne til at kontakte os – gå til den, du er tættest på (ansatte i SFO, teamlærer m.v.).

Vores fælles fokus er børnene/de skønne elever, og vi kan meget, når vi arbejder sammen 🙂
Tak for spørgsmål, opmuntringer, forslag m.v. under den lange corona-nedlukning. Vi glæder os vildt meget til at kunne genoptage alle de gode traditioner og indholdsrige dage sammen med jer; forældre, søskende, bedsteforældre og lokale 🙂

Masser af udeleg i SFO’en.
Vi er stort set Ude hele tiden, og børnene er rigtig gode til at lege i de forskellige områder.

Rampe i skolegården
Vi er, for en periode, blevet tilbudt at låne en skaterrampe/-bane. Den er ikke voldsom stor og er placeret i skolegården. Den kan benyttes af skolens elever i skole- og SFO tiden, ligesom den også står til rådighed uden for skolens åbningstid. Den er beregnet til skateboards, rulleskøjter og løbehjul.

Uanset tidspunkt, gælder følgende regler ved brug af rampen:
– som minimum skal brugeren bære cykel-/styrthjelm
– bruger medbringer selv skateboard, rulleskøjter eller løbehjul
– al udstyr er personligt, og man kan IKKE låne af hinanden,
skolen eller SFO
– brug af rampen er på eget ansvar, både i og uden for
skole-/SFO-tid
– brugernes egen forsikring dækker ved evt. uheld eller skade

Ved tvivl kan Susanne Zacho eller Erling Simmelsgaard kontaktes.

Det nyeste nummer af FRISKOLEMAGASINET er udkommet. Det handler bl.a. om socialt ansvar. Læs det her

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve