Ugebrev 26.03.2021

Flere elever kommer nu tilbage til undervisning på skolen
Der tænkes, tales, planlægges, laves skemaer og aftaler, som så igen ændres og forbedres, for at vi kan være klar til at modtage flere elever til undervisning på skolen fra tirsdag, den 6.4. 🙂

Lige uger = 5. kl. + 8.-9. kl. undervises på skolen og 6.-7. kl. undervises online
Ulige uger = 5. kl. + 8.-9. kl. undervises online og 6.-7. kl. undervises på skolen
Skemaerne er de samme som hidtil og underviserne stort set de samme.

Informationer vedr. buskørsel sendes til forældre på VIGGO – og vi har modtaget svar fra Undervisningsministeriet om, at vi kan afvige afstandskrav og stamhold ved buskørsel. Det er dejligt, da vi har en kort transporttid, og det ville være et meget stort puslespil at få til at gå op, hvis vi skulle ændre meget på det. 

JUHU 🙂 Vi er både spændte og glade for at vi igen kan mødes med flere elever. Det er nu bedst at være i samme lokale, når der undervises 🙂

Madkundskab “online”
“5. kl. har bagt påskereder i madkundskab. kagerne blev pyntet med æg, da de var bagt. Opskriften ligger på Valdemarsro’s hjemmeside, hvis der er flere, der vil prøve.
Undervisning forløb over Teams/online og eleverne var meget vedholdende og dygtige”. Susanne

Svømmeundervisningen er startet igen 🙂
To gange om ugen kører vi elever til svømning. Pga. retningslinjerne vil nogle børn ikke få svømning i år, mens andre vil få tilbuddet to gange. Indtil sommerferien er der svømning for elever i Hassel og Ask – og den frie leg sidst i lektionen er et hit 🙂

Tur med SFO’en til legepladsen i byparken, hvor forårsvejret nydes.

Affaldsindsamling, onsdag den 14. april  

Vi har besluttet, at vi alle skal deltage i landsindsamlingen midt i april. Vi vil gerne lave en fælles indsats med alle elever på skolen – for igen at være fælles om et projekt. Et andet formål er mere viden om affald og det, den gør ved naturen. Et tredje formål er at være en del af et fællesskab med mange andre skoler og frivillige over hele landet.
Læs mere her: https://www.affaldsindsamlingen.dk/

Påskeforberedelser
I Røn og Poppel er der fuld gang i påskeforberedelserne og Simon leger med i “Der har været en lille påskehøne” 🙂

I Ask markerede vi påskens komme.
Vi legede en sjov “gætte-påskeæg-påskeleg” – lidt ala “sænke slagskibe”.
Senere vi var ude på skoles skibakke. Hér trillede vi æg på gammeldags manér, hvor man vandt hinandens æg, når de trillede sammen.” Karsten

Gummi Tarzan – et tværfagligt forløb
I Hassel arbejder vi med historien om Gummi Tarzan. Vi har skrevet en masse og øver os i at sætte punktummer.
Vi har også lavet den by, vi tror han bor i. For at find byens navn har vi afholdt et valg, med både stemmesedler og stemmetællere. Byens navn blev “Robloxy”.

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve