Ugebrev 26.08.2022

Det meste af personalet på Skovlund Friskole

Skoleåret 2022/23

Så er det nye skoleår for alvor skudt i gang. Ikke alt er, som det plejer, men rigtig mange ting er heldigvis også tilbage i sin vante gænge. Bestyrelsen er, i samarbejde med skolens ansatte, ved at rekruttere en ny skoleleder, som vi forventer kan starte d. 1.12.22. Alt dette skal I nok få løbende informationer om.

Link til stillingsannoncen:   https://www.jobindex.dk/jobsoegning?q=friskole.

Lige nu, er vi så mange elever på hver årgang, at vi har valgt at køre klasserne årgangsdelte. Det synes allerede at fungere rigtig godt.

 

Den første uge havde vi, vanen tro, introdage. Trivslen er sat i fokus, og der blev knyttet både nye og gamle bånd på tværs af årgangene. En historisk stor (for Skovlund Friskole) 0. klasse er startet med i alt 16 elever, så skolen kan igen bryste sig af at være oppe på 110 elever. Hvor er det dejligt.

Ugen sluttede af med det, der efterhånden også er en tradition, nemlig ”Gakket OL”. Elevhold, delt på tværs, skulle rundt på 7 forskellige poster og prøve kræfter med deres færdigheder. En fantastisk start på det nye skoleår.

Første skoledag for 0. klasse. 1. og 2. klasse danner flagallé

Forældremøder:

Der er allerede afviklet et, af de, i alt, tre forældremøder. På mandag er det storeteams tur, og på torsdag er det lilleteam. Invitationer er sendt ud, så husk til-/framelding. På disse møder, vil man bl.a. kunne møde skolebestyrelsens formand, Henrik Vinding, som vil orientere om bestyrelsens arbejde og fremtidsplaner.

Skolekoncert fredag d. 2.9.

I forbindelse med Mariefestivalen i Ansager næste uge, er Skovlund Friskole, sammen med Ansager skole og Kvie Sø efterskole, blevet inviteret til en skolekoncert i Mariehaven fredag d. 2.9. kl. 12-13:15 (ca.)

Samme dag skal 7. klasse på tur til ”FLUGT”, så vi er en smule udfordrede i forhold til transporten. Turen til Ansager klarer vi ved aftaler i de enkelte teams. Nogle cykler, nogle går og lilleteam køres i busser/biler.

DERFOR: Vi henstiller til, at I selv sørger for hjemtransporten fra Ansager, når koncerten slutter ca. 13:15.

Enten ved at I selv henter jeres børn, laver aftaler med dem om at de selv cykler hjem, eller evt. kører med en anden forældre. SFO vil dog være åben for de børn, hvis forældre slet ingen muligheder har, for afhentning i Ansager. Har I brug for at vi kører børnene tilbage til Skovlund og evt. at de skal i SFO som normalt, så SKAL I RETTE HENVENDELSE TIL ERLING SENEST ONSDAG D. 31.8.

Hører vi ikke noget, går vi ud fra at I selv har sørget for hjemtransporten

Arbejdsfredag:

Hvert år, afholder skolen to arbejdsfredage. Den første er på trapperne, nemlig d. 16.9. Inden længe sendes informationer ud om dagen, som varer fra kl. 15-18. Her vil der være mulighed for at melde sig på en eller flere af de opgaver, man helst vil være med til at lave. Dagen starter med kaffe/kage og kl. 18 serveres et let måltid mad, som tak for jeres indsats. Arbejdsfredagen her i september er med børn. Vi forventer, at alle skolehjem er repræsenteret på mindst en af de to arbejdsdage. Næste gang er det d. 14. april.

Aktivitetspas.

Jyske Bank i Varde har iværksat et projekt, der skal give alle børn og unge mulighed for at prøve forskellige fritidsinteresser af, uden at det skal koste noget. Forleden fik alle elever udleveret et  ”Aktivitetspas”, hvoraf alle oplysninger fremgår. Samtidig deltager skole i konkurrencen om at vinde kr. 10.000,- så kridt skoene og kom ud at prøve en masse spændende ting.

Sponsorcykelløb:

Skolens arbejdsomme støtteforening arrangerer søndag d. 18.9. sponsorcykelløb, hvor overskuddet går til en tiltrængt opdatering af skolekøkkenet.

Bak endelig op om arrangementet, enten ved at deltage, eller bidrage med et beløb. Se mere her:

Fagdag i Ask:

”På fagdagen lærte Ask om trafikregler. Dette medførte, at vi bl.a. cyklede til Mølbykrydset, for at afprøve teori i praksis. Dét var eleverne rigtig gode til”    Karsten

Fotografering:

Det er ved at være længe siden at vi er blevet fotograferet. Derfor har vi netop lavet en aftale med Brdr. Løkke, som vil stå for fotografering torsdag d. 27.10. Herom skal I nok høre nærmere. Skulle jeres barn være sygt, eller fraværende af anden årsag den dag, vil der blive fastsat en dato til genfotografering.

2 X 10-års jubilæum.

Det er ikke kun skolen der har kunnet fejre 10- års fødselsdag. To ansatte, nemlig Susanne Zacho og Anne-Lis Brodersen, havde d. 1. august været ansat på Skovlund Friskole i 10 år. Stort tillykke med jubilæet til jer begge.

Ugebrevet:

I modsætning til tidligere, vil det ikke blive hver uge, at vi udsender nyhedsbrev, som dette. Det vil, som udgangspunkt, blive hver 14. dag.

Billeder fra de første uger:

“I Prøv en Sport, valgfag for 6. – 9. kl., lavede vi torsdag Bevægelses Bingo”. I par skulle eleverne rundt til 30 poster. Ved hver post var der en fysiskbetonet opgave. Opgaverne havde det tilfælles, at man rørte sig, det var skægt, vi grinede og der var rigtig megen sund kropskontakt! En rigtig god eftermiddag hvor eleverne var rigtige gode til at turde prøve nye ting”     Karsten

 

”I engelsk lærte Ask om ”The Body”. I skolegården tegnede eleverne hinanden, hvorefter de skrev navne på kropsdelene på engelsk”      Karsten

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve