Ugebrev 28.01.2022

"Vi har fejret 100-dages-fest i 0. kl. Det var en rigtig festlig dag med masser af lækkerier, dans, lege og sjove opgaver, der alle handlede om tallet 100", Hanna, børnehaveklasselærer

“I AL EVIGHED”
8.-9. klasse tog en tur til Varde hvor de skulle hen og se et teaterstykke. Men det var ikke helt, hvad de havde forventet. Da de kom til kirken, blev vi mødt med tre velklædte damer.
Da vi kom ind skulle vi tage høretelefoner på så vi ikke kunne høre hvad der skete omkring os, vi blev ført til 3 forskellige “poster” hvor vi blev udsat for lidt af hvert.
Den første post skulle vi holde noget jord, en sten og en plante. det skulle repræsentere jorden og livet, men også døden.
Ved den anden “post” blev vi spurgt om nogen ting, hvor vi da skulle sige om vi var enige eller uenige med hvad hun sagde.
På den tredje “post” skulle vi lægge os ned og forstille os rummet. den plads vi var i. At vi bare var i “Alt evigheden, og igen ingenting”, Camilla, elev i 8. kl.

Læs mere om stykket og teatergruppen her

Oplæg til arbejdsmøde, hvor vi indleder arbejdet med at sætte fokus på, hvad vi gør i dag, og hvad vi gerne vil i fremtiden ift. de faglige mål i dansk.

Danskfaglig fordybelse og evaluering 2021-2023
På skolen varetager vi mange forskellige opgaver. Vi dykker jævnligt ned i vores måde at arbejde på for at lære af det og blive dygtigere. På den måde har skolen udviklet sig fra 2012 til i dag. Det er vores ønske, at vi forsat udvikler os og afsætter tid til det.

“I midten af april 2021 nedsatte vi på skolen et fagligt udvalg, der skal arbejde med den røde tråd i vores danskundervisning, så elever og forældre vil opleve sammenhæng og trygge overgange fra Lille- til Mellemteam, og fra Mellem- til Storeteam.
Vi har et ønske om, at det er tydeligt for alle forældre og andre, hvordan vi arbejder i dansk”. Læs mere her

Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag
I juni 2021 afsluttede Styrelsen for Kvalitet og Undervisning et meget grundigt tilsyn uden yderligere opfølgning. De indledte tilsynet på baggrund af lave gennemsnitskarakterer i 9. kl. på de bundne prøvefag (Mundtlig dansk, matematik, engelsk samt fællesprøve i biologi, geografi og fysik/kemi, skriftlig dansk og matematik), hvor vi i 2019-20, lå på 5,7. I juni 2021 var gennemsnittet her på skolen på 7,1, i Varde Kommune 7,3 og på landsplan 7,5. Karaktergennemsnit kan bl.a. afhænge af om der er elevernes personlige og/eller faglige udfordringer, holdstørrelsen m.v. Det er individuelt, om det er karakteren 2 eller 10, der er den største sejr.
Karakterer i 9. kl. 2020-21 – se statistikken her

Fejring af Anne Pia
I denne uge var der også tid til at markere en mærkedag: Anne Pia (pædagog i SFO) er fyldt 50 år,  så hun blev overrasket med gaver og fødselsdagssang under et SFO-møde tirsdag. Det blev hun rigtig glad for 🙂

Besøg af Laura Larsen, skriveprofessor
“0. klasse har nu været igennem alle bogstavene, og derfor var det tid til at jeg, skriveprofessor Laura Larsen, kom på besøg.
Eleverne fik en diplom og en “Børnestavningspille”. Når man har fået den kan man børnestave alle ord i hele verden. I børnestavning skriver man de lyde man kan høre, og jo mere man skriver, jo bedre bliver man til det.
Så nu er 0. klasse klar til at skrive løs”. 
Nogle af eleverne syntes der var en vis lighed imellem mig og en ansat på skolen, men da den ansatte var til møde imens jeg var der, kan det jo ikke passe”,
Laura Larsen, skriveprofessor

Størstedelen af eleverne i 0. kl. var i skolen, da Laura kom på besøg. I denne uge er der heldigvis flere elever, der igen kan møde op på skolen efter at de nye retningslinjer for nærkontakter, er trådt i kraft. Det er vi rigtig glade for 🙂

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve