Ugebrev d. 07.10.22

BørneSymbo - en del af helhedsplan Skovlund - Vi i Naturen. Læs mere under "Åben Skole"

I MBS (medborgerskab) har eleverne lært om historisk kronologi. Eleverne arbejdede i grupper og var meget engagerede.

Farvel og goddag

I sidste uge havde Emilie sidste skoledag i 5. klasse. Vi ønsker Emilie alt det bedste på den ny skole.

Det var også sidste uge vi kunne byde velkommen til Julie, som er startet i 7. klasse. Vi håber hun og familien bliver glade for samarbejdet

Siden sidst

Verdens sejeste 0. og 5. klasse er venskabsklasser. I dag var de kreative sammen, og efterfølgende var der lidt leg 😁. Det var simpelthen fantastisk at se hvor omsorgsfulde og hjælpesomme 5. klasse var, og ikke mindst at se lyset i øjnene på 0. klasse. Hilsen to stolte lærere!

1 klasse afsluttede emnet “Skovens træer” med et posteløb

"Åben skole"

I lighed med tidligere, afholder Skovlund Friskole igen i år “Åben skole”. Det foregår torsdag d. 3. 11. fra kl. 15-18. Se plakat herunder:

"Landsbyen samles"

Vi har længe haft tradition for, en gang om måneden, at invitere alle interesserede til “Landsbyen synger”. Interessen har været dalende, så derfor prøver vi noget nyt, nemlig “Landsbyen samles”. Det vil blive afholdt 4 gange årligt og temaet er forskelligt fra gang til gang. Vi håber på, at rigtig mange er nysgerrige på at se og høre, hvad vi har at vise og fortælle, så derfor vil det foregå i gymnastiksalen.  Første gang er d. 14.11. kl. 8:15 – 9:00.  Efterfølgende bliver der serveret kaffe for alle gæster. Sæt X i kalenderen og se det endelige opslag i næste ugebrev.

Ny skoleleder

Der er travlhed i kulissen. Mange ansøgere har vist interesse, og nogle af dem har også fået en rundvisning på skolen. I næste uge starter samtaler med de udvalgte. Det bliver en meget spændende proces, som vi glæder os til. Planen er fortsat, at kunne præsentere en ny skoleleder inden 1. december. Vi skal nok informere, når der er nyt.

Påmindelse

Det fremgår allerede af den lyserøde aktivitetskalender, som alle skolehjem har fået udleveret, at vi holder  bedsteforældredag samme dag som vi pynter til jul. Bed gerne bedsteforældre om at sætte X i kalenderen d. 25.11. Nærmere info kommer, når vi nærmer os.

VIGTIGT OM PARKERING

Parkeringspladser ved skoler, børnehaver, stadions osv., hvor der færdes børn, kan ofte være et udsat sted at opholde sig. Det gælder også skolens parkeringsområde, og især det lidt aparte vejkryds ved indkørslen til p-pladsen. Vi henstiller derfor til, at man benytter p-båsene når man henter og bringer børn. Vi ser desværre mange farlige situationer, når der parkeres i krydset eller indkørslen til skolen.

Som mange virksomheder har indført, så er det en god idé at bakke ind i p-båsen. Det giver et langt større overblik, når man skal derfra igen. 

>Ovenstående er ment som en venlig opfordring<

NYT OM SKOLEMAD

Vi er blevet kontaktet af leverandøren af skolemad. Indtil nu, har de leveret hver uge, onsdag og fredag. Gennemsnitligt er der for få bestillinger til at det er rentabelt at køre med. DERFOR: Fra og med uge 43, kan der kun bestilles mad til levering om fredagen. I gennemsnit skal der mindst 25 bestillinger til, for at ordningen kan fortsætte. Er der ikke det, afbryder de desværre samarbejdet.

Rigtig god weekend til jer alle!

Vh Erling Simmelsgaard

Seneste ugebreve

Tidligere ugebreve