Faglighed - Skovlund Friskole

VILJE – en kerneværdi
“Modet og viljen til at ville er det vigtigste, vi kan give vores børn. På Skovlund Friskole opmuntrer vi til selvudfoldelse, og vores succeskriterie er elever med lyst og energi til at tage udfordringer op. I skolen skal de finde troen på, at de kan; de skal rustes med faglige kompetencer, og de skal fyldes med en tørst og nysgerrighed efter viden og lyst til livet”. 

Vi har noget på hjerte
Vi skaber de bedste rammer for dig og dit barn. Vi er hele tiden på vej. Vi brænder nemlig for det vi laver og for livet med børnene.

Friskolerne skal »stå må med«
Friskolerne skal leve op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne »skal stå mål med undervisningen i folkeskolen«.
9. kl. afslutter deres skolegang med Folkeskolens Prøver i alle obligatoriske fag. Der afholdes terminsprøver i 8. + 9. kl. i samarbejde med Skovlund Efterskole. Vil du vide mere om evaluering, undervisningsplaner  og/eller at “stå mål med”, kan du klikke på ordene.

Vi vælger selv..
Skovlund Friskoles undervisning står mål med folkeskolens, men .. folkeskolens vej til målet er IKKE vores. Som friskole vælger vi selv vejen, og den frihed vil vi udnytte. Vi er et alternativ – et attraktivt alternativ, og det vil vi gerne blive ved med at være, så derfor gør vi vores bedste hver dag!

Vi fastsætter f.eks. selv:

  • – fagenes timetal og starttidspunkt (f.eks. engelsk fra 0. kl. istedet for 1. kl.)
  • – skoledagens længde (kort og indholdsrig skoledag)
  • – indholdet i læseplanerne
    – på hvilke områder vi følger Undervisningsministeriets mål for undervisningen 

Anderledes undervisning
Vi ved, at vi underviser på en anden måde end andre, fordi “-ikke to skoler er ens” og “-ikke to lærere er ens“. Vi underviser på vores egen måde, og du er altid velkommen til at komme og kigge med.

Undervisningens fokus
“Hvad skal vi lære?” – dette er et centralt spørgsmål i al undervisning, så vi får skabt et fælles fokus og undervisningen bliver vedkommende. Løsningerne og konklusionerne skal ikke serveres, for så har vi ikke lært noget. Vi skal selv igang med at tænke – jvf. tankerne bag medieret læring, SHOHR m.m.