Pædagogik

Grundsyn på elever og læring

Vi giver aldrig op! Alle børn kan lære, og vi sætter en ære i at finde ud af, hvordan – også når de ikke lige selv hopper på vognen, eller når de kortvarigt står af pga. konflikter, mistrivsel eller andet.

Det skal være sjovt at gå i skole! Vi ved godt, at livet er mere end sjov og ballade. Men inderst inde, så skal dit barn være glad for at gå i skole. Det er vigtigt for os, at dit barn trives.

Pædagogisk arbejder vi ud fra teorierne i positiv psykologi, hvor vi går efter mere af det, der virker. Vi er bevidste om, at “ordet skaber, hvad det nævner”, som Grundtvig sagde. Vi skal have øje på styrker, nuancer og muligheder. Den måde vi taler og tænker om tingene er afgørende for, hvordan vi opfatter verden omkring os, vores adfærd og kropssprog. Den viden vil vi gerne dele med eleverne (og forældre), fordi der er så meget livsvisdom at hente – livet bliver lettere.

Efteruddannelse af alle ansatte
Alt pædagogisk personale på Skovlund Friskole har siden 2013 været i gang med efteruddannelse. Det er vi fordi, vi gerne hele tiden vil blive bedre til at skabe det rette undervisningsmiljø for dit barn.

Hvad skal vi lære? 
Spørg dit barn: “Hvad har du lært?”, “Hvad er du ved at lære?”  – fordi det er sådan vi arbejder. VI vil gerne flytte fokus fra; “Hvad har du lavet i dag og hvad skal lave – til “Hvad skal vi lære?” 

Læringen skal bygge bro 
Vi vil gerne hjælpe børnene med at sætte læringen ind i en sammenhæng – mellem det de ved, tidligere har lært, hvordan de lærte det – hen til relevansen af det, vi skal lære som det næste/lige nu. Denne røde tråd forventer vi ikke, at børnene selv kan finde. Den røde tråd skal være tydelig.

Meningen med undervisningen 
Undervisningen skal vedkommende og give mening – og nogle gange er meningen, at børnene både skal øve sig at samarbejde OG få øje på naturens gang. Men det kan også være noget helt andet. Hvert fag og hver time har sit fokus.

Fælles fokus i undervisningen 
Vi har gang i noget godt – sammen med dit barn. Sammen undersøger, griner, lærer og taler vi om livet, det særlige og det pudsige i historier, sange, regnestykker, naturens gang, fysikkens love m.m.

Ikke to børn er ens 
På Skovlund Friskole er det ikke “lærerne mod børnene” men “lærerne med børnene”. Vi skaber noget sammen, og alle børn er unikke. Vi underviser, fordi vi har noget på hjerte, og vi arbejder på Skovlund Friskole, fordi vi kan lide at være sammen med børn. Ikke to børn er ens og selvom børnene er i det samme klasselokale, så får de ikke de samme udfordringer.

Vi brænder for at give dit barn det bedste – hver dag – hele året

Det bedste er, når alle oplever sig selv og andre som en del af fællesskabet i undervisningen – så det arbejder vi intenst på. Dette er vores vision på Skovlund Friskole. Vi brænder for, at børn skal have et godt og sundt børneliv. Alle børn skal trives, så de kan lære noget om sig selv, om andre, om livet – blive kloge og være glade. Forældre spiller en stor rolle, hvis dette skal lykkes – vi skal alle have fokus på løsninger, styrker og muligheder, så vi ikke sætter hinanden i bås og dermed låser hinanden fast i roller, vi ikke kan se os selv i. Vær nysgerrig, spørg i stedet for at tro, du ved besked.