Samlæsning - Skovlund Friskole

Vi har plads til nye elever, men ikke i alle teams
Situationen ændrer sig hele tiden, så kontakt os og få svar med det samme

Erfaringer med samlæsning
Vi har gode erfaringer med samlæsningen og de muligheder, der er ved, at diffenrentiere på denne måde. De dygtigste elever får mulighed for at blive endnu dygtigere, når de f.eks. kan hjælpe sidemanden med nogle opgaver, kan fremlægge mere sikkert end de yngre elever, kan bidrage med viden/erfaringer o. lign. De yngre elever kommer i en slags “mesterlære”, når de kan tage ved lære af de ældre elever.

Der er tradition for samlæsning på friskoler
Lærerne skal i høj grad tænke selv og hele tiden tilpasse undervisningen til teamet/eleverne. Lærerne skal tænke ud over et almindeligt klassesæt fra et forlag, fordi deres undervisning skal ramme meget bredt – det skal tilpasses så alle elever undervises på hver deres faglige udviklingstrin.

Vi tror på, at samlæsning er givtigt for eleverne, fordi:

 • differentiering er en ganske naturlig ting
 • lærerne tænker i større helheder: “et team” i stedet for “en klasse”
 • eleverne alle er/bliver “mestre” og er i en slags “mesterlære”
 • elever, der lærer fra sig, bliver selv dygtigere
   

Lille-, mellem- og storeteam
Samlæsningen giver eleverne mange muligheder i hverdagen for at arbejde sammen på forskellige måder. I nogle fag deles eleverne op i mindre grupper efter alder, niveau, køn, fagemne eller andet. Undervisningen tilrettelægges, så den tager højde for teamets behov og det enkelte barn. Undervisningen tilrettelægges og varetages af 1-3 lærere.

Eleverne delt op i 3 teams:

 • Lilleteam (0. kl. og 1.-2. kl.)
 • Mellemteam (3.-5. kl.)
 • Storeteam (6.-9. kl.)
   

Lilleteam (0.-2. kl.)
Antallet af elever kan svinge fra 25-40 elever i Lilleteam og eleverne opdeles ofte i mindre grupper afhængigt af emne og fag med 1-2 lærere. Når et nyt skoleår planlægges kigger vi både på undervisningsmål og gruppen af elever. Herefter lægges skoleskemaet og undervisningen til rettelægges. I Lilleteam starter alle skoledage kl. 8.15 og slutter kl. 13.05. Herefter åbner SFO.

Tryg opstart
Vi ved, at det fungerer godt med få børn pr. lærer i starten af skoleåret, når de nye skolebørn starter i 0. kl. Senere på året kender eleverne fagenes og skoledagens rutiner, og så er der måske færrere lærertimer i teamet. Dette er forskelligt fra år til år, da vi altid kommer behovene i møde, så godt vi kan af hensyn til fællesskabet og det enkelte barn.

Mellemteam (3.-5. kl.)
Antallet af elever kan svinge fra 30-50 elever i Mellemteam og eleverne opdeles ofte i mindre grupper afhængigt af emne og fag med 2-3 lærere. Når et nyt skoleår planlægges kigger vi både på undervisningsmål og gruppen af elever. Herefter lægges skoleskemaet og undervisningen til rettelægges. I historie, kristendom og idræt er der måske 2 lærere, mens der i de øvrige fag er 2-3 lærere.

Mellemteam starter alle skoledage kl. 8.15 og slutter kl. 13.05 eller kl. 14.10.

Storeteam (6.-9. kl.)
Antallet af elever kan svinge fra 35-50 elever i Storeteam og eleverne opdeles ofte i mindre grupper. Når et nyt skoleår planlægges kigger vi både på undervisningsmål og gruppen af elever. Herefter lægges skoleskemaet og undervisningen til rettelægges.

Uddannelsesparat og forbillede
I 8.-9. kl. skal lærerne udtale sig om elevernes uddannelesparathed, hvilket underbygger friskolens fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og ståsted. Vi lægger stor vægt på, om eleverne er gode forbilleder, ansvarlige, engagerede og om de trives.

Terminsprøverne, og den afsluttende “Folkeskolens Prøve” – selve afgangsprøven, afvikles i samarbejde med Skovlund Efterskole.

Efter 8.-9. kl. forsætter eleverne  efterskole eller en ungdomsuddannelse f.eks. i Grindsted eller Varde.