Værdigrundlag for Skovlund Friskole

§2
Det er friskolens formål at drive skole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2.
Skolens værdier bygger på de Grundtvig-Koldske skoleideer og livssyn, hvor sang og fortælling er væsentlige elementer i hverdagen. 
Friskolen tager udgangspunkt i en lokal forankring, og omdrejningspunktet er forældrene, børnene, skolens medarbejdere og skolekredsen. 

Skovlund Friskole har følgende 3 kerneværdier:

TALENT

Det er positivt at have talent, og alle børn har evner og anlæg, som udfolder sig og blomstrer i det rette miljø.

Vi bruger de metoder, der virker, og samtidig går vi nye veje for at skabe udvikling. 

Vi tør rykke ved grænserne; vi møder alle elever med konkrete udfordringer, og vi stiller større krav til de dygtigste.

VILJE

Modet og viljen til at ville er det vigtigste, vi kan give vores børn.

På Skovlund Friskole opmuntrer vi til selvudfoldelse, og vores succeskriterie er elever med lyst og energi til at tage udfordringer op.

I skolen skal de finde troen på, at de kan; de skal rustes med faglige kompetencer, og de skal fyldes med en tørst og nysgerrighed efter viden og lyst til livet.

SAMMENHÆNG

At se sig selv som en del af en større sammenhæng er en forudsætning for at kunne forstå sig selv og mestre livet.

På Skovlund Friskole lærer man at høre til i et fællesskab med ansvar og opgaver; her får alle en oplevelse af at være mødt og at være ønsket.

Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden, og vi lytter og tager hinanden alvorligt.

Skolen skal skabe sammenhæng i hverdagen for elever og forældre, og skolen er en vigtig del af det lokale liv.

Vores fælles sprog, kultur, og historie skaber en forståelse i os af at høre til, og det giver os en åbenhed mod verden.