Vi hjælpes ad

Vi hjælpes ad

Hvis eleverne ved et uheld kommer til at ødelægge noget, så er de dygtige til at fortælle det, så vi kan få det repareret. Det samme gør sig gældende, når de opdager, at noget er gået i stykker eller er slidt. Vi har et fælles ansvar for at passe på det, vi har, men også for at vedligeholde det.

Det gælder både ude og inde. På arbejdsfredage laver vi (forældre og ansatte) forbedringer, luger ukrudt og rydder op. I hverdagen vedligeholdes skolens arealer af skolens pedel, Heldigvis hjælper eleverne også gerne til med oprydning, opsamling afaffald o.lign. – og det er der megen læring i.

Det er ikke alt, vi kan klare selv, så derfor er vi glade for at få hjælp, når redskaber skal have tilsyn eller de lokale håndværkere kan hjælpe med en større opgave.

På skolen er vi stolte af, at der er lokale frivillige, som fast kommer og passer vores planter ude og inde, laver kaffe til arrangementer eller kører bus. Tidligere er der kommet en, der gerne vil læse med nogle børn, der havde behov om morgenen. Hvis du kender en eller gerne selv vil være en del af dette fællesskab, så giv os besked. Vi finder opgaver, der passer til netop det, du/andre kan.