Vision & Mission

Vision

Skovlund Friskole er et levende læringsfællesskab, hvor elevernes og lærernes handlingskompetence udvikles og blomstrer; hvor nysgerrighed, selvstændighed, samarbejde og ansvar er drivkraften bag en livslang lyst til at lære, opdage nye horisonter og forstå sammenhænge.

 

Mission

Skovlund Friskole forpligter sig til at uddanne ansvarlige og kompetente unge i samarbejde med forældrene. Det gør vi gennem faglig undervisning, projektbaseret læring og inkluderende praksis. Vi tror på, at eleverne bedst udvikler deres handlingskompetence ved at omsætte teori til praksis.

Derfor vil vi:

  1. Fremme handlingskompetence: Vi prioriterer en læringskultur, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men også lærer at handle på den. Dette opnås gennem projektarbejde, emneuger og storyline-forløb, hvor eleverne har ejerskab til deres læring og udvikler evnen til at planlægge og handle.
  2. Skabe et inkluderende læringsfællesskab: Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor hver elev føler sig set og hørt hver dag. Venskabsklasser, morgensamlinger og tværfagligt samarbejde styrker fællesskabet og accepten af forskelligheder.
  3. Fremme motivation og nysgerrighed: Vi bestræber os på at tilbyde en varieret undervisning, hvor eleverne har indflydelse på valg af undervisningsmetoder og emner. Dette fremmer motivationen og giver dem mulighed for at fordybe sig i deres interesser.
  4. Arbejde for at fremme skolens værdier. Væredygtighed, Læredygtighed og Bæredygtighed.